Общи Условия

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ ОТ WWW.ALEXJEWELRY.EU 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.alexjewelry.eu . Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ“, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.alexjewelry.eu , съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

1.3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.alexjewelry.eu не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

1.4. След кликане на бутона „КУПИ“, потребителите се съгласяват да закупят избраните предварително стоки. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

1.5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването и чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или чрез обаждане на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

1.6. Договорният език е Български, а плащанията ще бъдат извършвани в български лева.

1.8. Поръчки направени след 15:00 се обработват на следващия работен ден.

1.9. Поръчки направени Събота и Неделя, се обработват в Понеделник.

II. ДОСТАВКА

2.1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

2.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

2.3. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в срок от 5 раб. дни, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

2.4. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

2.5. Доставката се извършва от куриерска фирма Еконт Експрес ООД и  Спиди АД.

2.6. Доставката се извършва чрез опция „Наложен платеж“ – доставяне на пратка срещу заплащане от получателя на определена от подателя сума, определена във валутата на държавата, в която се извършва доставката.
2.7. „Отвори преди да платиш“ или „Тествай преди да платиш“ – доставяне на
пратка, при която подателят изрично разрешава получателят да прегледа или тества пратката при
доставката, а когато се ползва едновременно с допълнителна услуга „Наложен платеж“ – да плати
сумата по наложения платеж, само ако реши да приеме пратката;

2.8. Ако клиентът реши да върне поръчката, след опция преглед и тест, клиентът поема разходите за доставка в двете посоки.

Доставката до адрес или до поискване се заплаща според актуалния тарифен план на куриера.

III. ЦЕНИ

3.1. Цените, посочени на сайта не включват транспортиране. Транспортът в рамките на България за пратки до 0.500кг. се заплаща според тарифата посочена в сайта на куриера. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа. Всички цени са крайни.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА

4.1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на страницата на Интернет магазина www.alexjewelry.eu .

4.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

4.3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

4.4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на www.alexjewelry.eu .

4.5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.alexjewelry.eu услуги;

• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

• да не извършва злоумишлени действия;

• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

4.6. Клиентът се задължава да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

4.7. Потребителят/клиентът е длъжен да провери дали е попълнил вярно своите имена, адрес, електронен адрес и телефон. Потвърждение на поръчката, нейният статус и срок на доставка се изпраща на електронният адрес посочен в регистрационната форма и потвърждение на поръчката по телефон.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

5.1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

5.2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.alexjewelry.eu .

5.3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.alexjewelry.eu .

5.4. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на заявка се задължава да изпрати посредством куриерските улуги на Еконт Експрес ООД/ Спиди АД заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

5.5. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

5.6. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

5.7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@alexjewelry.eu ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с Българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

5.8. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

5.9. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

6.1.ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

6.2. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

7. 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VIII. Гаранции, рекламации

8.1. Недостатъци в качеството на стоката, при спазени изисквания за превоз и съхранение, при съхранена опаковка, липса на видима намеса, които са констатирани с акт се отстраняват от ТЪРГОВЕЦА за негова сметка или последният заменя дефектиралата стока с нова.

8.2. Потребителят/клиентът има право на рекламация в срок до 2 (двa) работни дни от датата на разтоварване на отделната партида при явни недостатъци на Стоката, които не са резултат на повреди при транспортиране или на неправилно съхранение и могат да бъдат установени чрез оглед.

8.3. ТЪРГОВЕЦЪТ приема рекламации на потребители/клиенти за отклонения в качеството след продажба на Стоката при спазени изисквания за превоз и съхранение, при съхранена опаковка и липса на видима намеса. Транспортните разходи по замяна на дефектиралата Стока са за сметка на КЛИЕНТА. Негово задължение е в рамките на 5 р. дни, считано от датата на получаване на рекламация да достави годна Стока на клиента на дребно.

IХ. ТЕРМИНОЛОГИЯ

9.1. Под „Потребител/клиент“ се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.alexjewelry.eu на своя компютър, таблет, телефон или друго мобилно устройство.

9.2. Под „Поръчка“ се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

9.3. Под „Стока“ се разбира всички бижута и аксесоари, намиращи се в онлайн магазина на www.alexjewelry.eu

9.4. Интернет магазина www.alexjewelry.eu е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

Данни за физическия търговец на стоката:

БИЖУТА АЛЕКС ООД

МОЛ: Т.ТУПАРОВ

ЕИК: 205955621

Адрес: БЪЛГАРИЯ

гр. Гоце Делчев 2900

ул. Потока 12 

моб.: 0897275146

e-mail: office@alexjewelry.eu

web: www.alexjewelry.eu